Säkerhet

Säkerheten är en viktig och prioriterad fråga för oss på Min egen vilja. För oss är det viktigt att du som medlem skall kunna känna dig trygg med våra tjänster och att vi på bästa sätt tar hand om de data du lagrar hos oss.

Vi arbetar med säkerheten utifrån följande områden:

Åtkomstskydd innebär att ingen annan, som du själv inte valt, skall kunna komma åt dina data. Detta uppnår vi genom hög säkerhet för inloggning (via BankID eller personlig kod) samt att viktig persondata som identifierar en person (t.ex. personnr) är krypterat (kodat).

Dataskydd sker genom att data lagras på flera servrar samt säkerhetskopieras till andra geografiska platser.